Výsadba 5 ha ovocného sadu čerešní, vrátane kvapkovej závlahy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výsadba 5 ha ovocného sadu čerešní, vrátane kvapkovej závlahy
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 480 300,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 19.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: BONI FRUCTI, spol. s r.o.
Adresa: Lipnická ul. 3035/162
900 42 Dunajská Lužná
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Malé Ostratice
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa