Kombinovaný kyprič

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kombinovaný kyprič
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16000000-5
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.3.2024 16:00
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Brezová 2277/3
94201 Šurany
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Šurany
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa