Bezpilotné lietadlo pre FPV letecké činnosti počte 14 ks

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Bezpilotné lietadlo pre FPV letecké činnosti počte 14 ks
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 34711200-6
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 19.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa