Základňová anténa UHF a duplexera UHF

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Základňová anténa UHF a duplexera UHF
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 32352000-5
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 19.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Prešov
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa