Oprava dverí vsunu na kremačnej peci (oprava výmenou), oprava podláh pecí (oprava výmenou), dodávka náhradných dielov a servis kremačných pecí po 600 spaloch; Obhliadka priestorov je možná v termíne 25.3.2024 - 26.3.2024 v pracovnej dobe (08.00- 14.00 hod.). Obhliadka sa uskutoční po telefonickom dohovore.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oprava dverí vsunu na kremačnej peci (oprava výmenou), oprava podláh pecí (oprava výmenou), dodávka náhradných dielov a servis kremačných pecí po 600 spaloch; Obhliadka priestorov je možná v termíne 25.3.2024 - 26.3.2024 v pracovnej dobe (08.00- 14.00 hod.). Obhliadka sa uskutoční po telefonickom dohovore.
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45453100-8
Predpokladaná hodnota: 61 169,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 19.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šafárikovo námestie
81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa