Geodetické služby pre OZ Tribeč výzva č. 004/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Geodetické služby pre OZ Tribeč výzva č. 004/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71354300-7
Predpokladaná hodnota: 100,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 18.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Ješkova Ves
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa