Terénne vozidlo Pick Up

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Terénne vozidlo Pick Up
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 23:59
Vyhlásenie: 18.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Smolnícka Huta č.1
055 65 Smolnícka Huta
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Smolnícka Huta
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa