Poľné cambridge valce

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Poľné cambridge valce
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16000000-5
Predpokladaná hodnota: 54 767,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 2.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 18.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: ORAGRO-V, s.r.o.
Adresa: Ťapešovo 168
029 51 Ťapešovo
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Ťapešovo
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa