Robotické dojenie v produkčnej časti maštale a v selekčnom priestore /Maštaľ SO-01/

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Robotické dojenie v produkčnej časti maštale a v selekčnom priestore /Maštaľ SO-01/
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16620000-7
Predpokladaná hodnota: 822 833,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 2.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 18.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa:
935 03 Bátovce
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Drženice
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa