Postrekovací dron

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Postrekovací dron
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 18.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: GOCHER s.r.o.
Adresa: Pod záhradami 3699/98
943 04 Obid
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Obid
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa