Zimovisko - technológia (Kŕmny stôl, Hradenie, Bránky, Napájačky)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zimovisko - technológia (Kŕmny stôl, Hradenie, Bránky, Napájačky)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 03144000-2
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 18.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Zuzana Jurová
Adresa: Malcov 113
08606 Malcov
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Lenartov
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa