Zimovisko - práce

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zimovisko - práce
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 432 833,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 18.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Zuzana Jurová
Adresa: Malcov 113
08606 Malcov
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Lenartov
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa