Obstaranie traktora a strojov do ŠRV - MM@KK AGRO

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obstaranie traktora a strojov do ŠRV - MM@KK AGRO
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 18.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: MM@KK AGRO s.r.o.
Adresa: Družstevná ulica 495/7
935 23 Rybník
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Rybník
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa