Obstaranie nakladača

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obstaranie nakladača
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 18.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa:
065 46 Sulín
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Sulín
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa