Prenájom nebytových priestorov – ZUŠ Petra Breinera

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prenájom nebytových priestorov – ZUŠ Petra Breinera
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.4.2024 15:30
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Mierová 81
06601 Humenné
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Humenné
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa