Obuv bezpečnostná a pracovná

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obuv bezpečnostná a pracovná
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 14.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tomášikova 28B
821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Zvolen
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa