Nové kurzy a skúšky zváračov podľa STN 05 07 05 - Bratislava

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nové kurzy a skúšky zváračov podľa STN 05 07 05 - Bratislava
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tomášikova 28B
821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa