Technická kontrola SOMATOM Definition AS 64, v. č. 65484, práca, doprava: 1 kompl..

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Technická kontrola SOMATOM Definition AS 64, v. č. 65484, práca, doprava: 1 kompl..
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 1 820,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 23:59
Vyhlásenie: 14.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vojtecha Spanyola
01207 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Žilina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa