Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - prenájom nebytového priestoru –kancelárske, výrobné a skladové priestory, Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - prenájom nebytového priestoru –kancelárske, výrobné a skladové priestory, Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Račianska
Bratislava - mestská časť Rača
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa