Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania výlučne na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore (dentálna hygiena) - prenájom miestnosti č. 425 - 21,75 m2, Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania výlučne na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore (dentálna hygiena) - prenájom miestnosti č. 425 - 21,75 m2, Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 190,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Poliklinika Karlova Ves
Adresa: Líščie údolie 98/57
84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa