Linka na výrobu čokolády z kakaového bôbu až po dražé (oriešky, alebo fragmenty obalené v čokoláde)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Linka na výrobu čokolády z kakaového bôbu až po dražé (oriešky, alebo fragmenty obalené v čokoláde)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 42200000-8
Predpokladaná hodnota: 170 033,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: DP chocolate, s. r. o.
Adresa: Rosinská cesta 8
010 08 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Žilina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa