Služby mechanizačnými prostriedkami_dozér_výzva č.14/2024_LS Malcov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Služby mechanizačnými prostriedkami_dozér_výzva č.14/2024_LS Malcov
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45112000-5
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Malcov
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa