Dojáreň a sledovacie zariadenie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dojáreň a sledovacie zariadenie
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: AGROSPOL Kalinovo, s.r.o.
Adresa: Zvolenská cesta 2740
984 01 Lučenec
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Lučenec
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa