Traktor s pásovým podvozkom - Nákup technológie pre špeciálnu rastlinnú výrobu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Traktor s pásovým podvozkom - Nákup technológie pre špeciálnu rastlinnú výrobu
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.3.2024 23:59
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: SANAGRO Senica s.r.o.
Adresa: Horné Suroviny 1010
905 01 Senica
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Senica
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa