Lesnícke služby v ťažbovom procese na zlepšenie biotopov pre hlucháňa hôrneho pre OZ Sever, LS Stará Bystrica, LO Kalinov, Rača - výzva č. 4/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Lesnícke služby v ťažbovom procese na zlepšenie biotopov pre hlucháňa hôrneho pre OZ Sever, LS Stará Bystrica, LO Kalinov, Rača - výzva č. 4/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 77230000-1
Predpokladaná hodnota: 12 188,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Stará Bystrica
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa