Samochodný postrekovač

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Samochodný postrekovač
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.3.2024 23:59
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Orešany 134
956 06 Šalgovce
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Šalgovce
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa