DNS VAKM výzva 36/2024 pre závod HS Stavby

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: DNS VAKM výzva 36/2024 pre závod HS Stavby
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 44160000-9
Predpokladaná hodnota: 694,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Košice
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa