Nádrže na vodu, kvapkový závlahový systém, protimrazový systém

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nádrže na vodu, kvapkový závlahový systém, protimrazový systém
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 318 122,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: PLANTEX, s.r.o.
Adresa: 417
922 08 Veselé pri Piešťanoch
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Veselé
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa