Dodávka strojov do ŽV - aktualizácia (Cisterna - 1 ks, Diskový aplikátor – 1 ks)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka strojov do ŽV - aktualizácia (Cisterna - 1 ks, Diskový aplikátor – 1 ks)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.3.2024 11:00
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: AGRORIS, s.r.o.
Adresa: Potravinárska 3694
979 01 Rimavská Sobota
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Rimavská Sobota
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa