Automatický stroj na rozvaľovanie cesta

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Automatický stroj na rozvaľovanie cesta
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 42990000-2
Predpokladaná hodnota: 26 395,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Jána Nerudu 556/31
018 51 Nová Dubnica
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Nová Dubnica
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa