Pneumatický lis na hrozno

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Pneumatický lis na hrozno
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: VIŇA VINICOLA SK s.r.o.
Adresa: Nábrežie mládeže 553/19
949 01 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Nitra
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa