Investície zamerané na zníženie a pokrytie energetických potrieb spoločnosti MPconnect s.r.o. (LED svetlá na zimné pestovanie, Kogeneračná jednotka)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Investície zamerané na zníženie a pokrytie energetických potrieb spoločnosti MPconnect s.r.o. (LED svetlá na zimné pestovanie, Kogeneračná jednotka)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: MPconnect s.r.o.
Adresa: P. Pazmáňa 49/3
927 01 Šaľa
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Šaľa
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa