Špeciálne poľnohospodárske stroje: urovnávací valec, cisterna, rotačné brány a kultivátor

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Špeciálne poľnohospodárske stroje: urovnávací valec, cisterna, rotačné brány a kultivátor
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 23:59
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: BIOTATRY H&B, s. r. o.
Adresa: Východná 465
032 32 Východná
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Východná
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa