Obstaranie technológie pre mäsiarsku výrobu spoločnosti SOROKA s.r.o. (Automatická sťahovačka kože zo slaniny - 1 ks, Pásová píla - 1 ks, Rozrábková píla kotúčová - 1 ks, Umývačka prepraviek s elektrickým posuvom - 1 ks, Separátor – 1 ks, Vákuová balička jednokomorová – 1 ks, Zádrahovanie rozrábky – 1 kpl, Priebežný kuter – 1 ks)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obstaranie technológie pre mäsiarsku výrobu spoločnosti SOROKA s.r.o. (Automatická sťahovačka kože zo slaniny - 1 ks, Pásová píla - 1 ks, Rozrábková píla kotúčová - 1 ks, Umývačka prepraviek s elektrickým posuvom - 1 ks, Separátor – 1 ks, Vákuová balička jednokomorová – 1 ks, Zádrahovanie rozrábky – 1 kpl, Priebežný kuter – 1 ks)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 39711200-1
Predpokladaná hodnota: 286 630,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: SOROKA s.r.o.
Adresa: 227
086 14 Beloveža
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Beloveža
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa