Terénne vozidlo Pick Up

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Terénne vozidlo Pick Up
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.3.2024 23:59
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Turecká 54/51
049 25 Dobšiná
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Dobšiná
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa