EURI investície do hmotného majetku v ŠRV (časť č.1 - Pásový postrekovač s kamerovým navádzaním a nádržou na postrekovú kvapalinou; časť č.2 - Rozmetadlo na priemyselné hnojivá; č.3- Nádrž na prípravu postrekov)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: EURI investície do hmotného majetku v ŠRV (časť č.1 - Pásový postrekovač s kamerovým navádzaním a nádržou na postrekovú kvapalinou; časť č.2 - Rozmetadlo na priemyselné hnojivá; č.3- Nádrž na prípravu postrekov)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16000000-5
Predpokladaná hodnota: 161 587,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: GREEN POINT, spol. s r.o.
Adresa: 1545
935 66 Farná
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Farná
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa