EURI investície do hmotného majetku v ŠRV - pásové spracovanie poôdy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: EURI investície do hmotného majetku v ŠRV - pásové spracovanie poôdy
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: GREEN POINT, spol. s r.o.
Adresa: 1545
935 66 Farná
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Farná
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa