Obstaranie high tech technológíí do ŠRV - monitorovací dron

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obstaranie high tech technológíí do ŠRV - monitorovací dron
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 33 407,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 11:00
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: GREEN POINT, spol. s r.o.
Adresa: 1545
935 66 Farná
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Farná
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa