Kombinovaný kyprič

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kombinovaný kyprič
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 94 767,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Veľká komárňanská 5
941 31 Dvory nad Žitavou
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Dvory nad Žitavou
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa