Investície do špeciálnej rastlinnej výroby – Fundus Regius, s.r.o. (1. Aplikátor hnojiva - 1 ks; 2. Drvič a mulčovač s výkyvnou kosou - 1 ks; 3. Rosič /postrekovač/ - 1 ks; 4. Vlečka - 1 ks)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Investície do špeciálnej rastlinnej výroby – Fundus Regius, s.r.o. (1. Aplikátor hnojiva - 1 ks; 2. Drvič a mulčovač s výkyvnou kosou - 1 ks; 3. Rosič /postrekovač/ - 1 ks; 4. Vlečka - 1 ks)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.3.2024 23:59
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Fundus Regius, s.r.o.
Adresa: 5
072 61 Priekopa
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Priekopa
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa