Mobilný sklad krmiva

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Mobilný sklad krmiva
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 44613400-4
Predpokladaná hodnota: 26 056,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 23:59
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Štefan Puš
Adresa: Horná Lehota 910
97681 Horná Lehota
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Horná Lehota
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa