Výsadba 5 ha ovocného sadu čerešní, vrátane kvapkovej závlahy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výsadba 5 ha ovocného sadu čerešní, vrátane kvapkovej závlahy
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 23:59
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: BONI FRUCTI, spol. s r.o.
Adresa: Lipnická ul. 3035/162
900 42 Dunajská Lužná
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Dunajská Lužná
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa