Strojno-technické vybavenie do ŠRV - rozmetadlo na priemyselné hnojivá a vápenec

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Strojno-technické vybavenie do ŠRV - rozmetadlo na priemyselné hnojivá a vápenec
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 14.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Radar s.r.o.
Adresa: Poľnofarma 479
951 42 Zbehy
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Zbehy
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa