Dodanie a výsadba stromov a kríkových skupín – jar 2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodanie a výsadba stromov a kríkových skupín – jar 2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 77211600-8
Predpokladaná hodnota: 31 646,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 14.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šafárikovo námestie 76/3
81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa