Tlačiarenské služby -tlač foldrov 2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tlačiarenské služby -tlač foldrov 2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 79810000-5
Predpokladaná hodnota: 4 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 14.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šafárikovo námestie 76/3
81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa