Odberový stolík - 1ks pre Onkologické centrum

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Odberový stolík - 1ks pre Onkologické centrum
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 33192000-2
Predpokladaná hodnota: 399,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 14.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Univerzitná nemocnica Martin
Adresa: Kollárova
03659 Martin
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Martin
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa