Nákup prípravkov, hnojív a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín - časť „A“ - výzva č. 11

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup prípravkov, hnojív a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín - časť „A“ - výzva č. 11
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 24000000-4
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 14.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Liptovský Hrádok
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa