Poľnohospodárska technika

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Poľnohospodárska technika
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 14.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: B-FARM s.r.o.
Adresa: Budiná 113
985 12 Budiná
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Budiná
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa