„Senica OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu – vypracovanie predrealizačného energetického certifikátu“

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: „Senica OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu – vypracovanie predrealizačného energetického certifikátu“
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71336000-2
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 16:00
Vyhlásenie: 14.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK02 - Západné Slovensko
Miesto dodania: Bratislava, Senica
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa