Nákup kameniva bez dopravy na údržbu ciest DHS Hnúšťa č. 02/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup kameniva bez dopravy na údržbu ciest DHS Hnúšťa č. 02/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 14212000-0
Predpokladaná hodnota: 27 800,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 08:00
Vyhlásenie: 14.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Utekáč
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa